Webdesign: Maïté Webcreations

Focusing

Wat is Focusing?

Focusing is een manier om een open, niet oordelende aandacht te richten op iets wat je op dat moment in je lijf ervaart. Je richt die aandacht daarbij bij op iets in je lijf dat nog niet duidelijk is, dat onbepaald is en vaag en waar je nog geen woorden voor hebt.

Soms merk je het al vanzelf dat je b.v. een akelig gevoel in je buik hebt, een soort benauwdheid rond je keel, of een ruim gevoel in je borst of een bruisend gevoel in je buik. Je voelt dan wel dat zo’n gevoel iets te betekenen heeft, maar je weet niet altijd wat. In je dagelijks leven sta je lang niet altijd stil bij dergelijke sensaties. Je hebt er misschien geen tijd voor of geen zin in, of je weet er gewoon geen raad mee. In heel veel situaties merk je waarschijnlijk niet eens op dat je lichaam reageert op wat je meemaakt.

Wanneer je gaat focussen richt je je aandacht juist wel op wat je in je lijf ervaart. Door dat met een open en respectvolle houding te doen én met behulp van verdere ‘focusstappen’ ontvouwen je lijfelijke ervaringen zich. Dat geeft meer inzicht in de betekenis en samenhang ervan met je leven. Het proces van ontvouwen heeft zijn eigen tempo en kan niet geforceerd worden. Je zult echter merken hoe opgelucht je lijf zich al bij het minste beetje begrip van je hoofd kan voelen.

Terwijl in het dagelijks leven gevoelens en verstand vaak heel eigen en gescheiden wegen bewandelen, ontmoeten ze elkaar bij het focussen. Gedurende het focusproces vormen ze steeds meer een eenheid met elkaar. De informatie die je hoofd al focussend van je lijf krijgt, geeft je inzichten die vaak verrassend anders zijn dan de ideeën van je hoofd. Deze inzichten geven niet alleen begrip en opluchting, maar vertellen je ook wat je kunt veranderen om je beter te (blijven) voelen. Ze motiveren je daarbij van bínnenuit om de noodzakelijke veranderingen aan te brengen in je leven en dat werkt heel anders dan wanneer je iets van je hoofd of van een ander moet.

Focusing komt uit de ervarings- en cliëntgerichte psychotherapie. Filosoof en psycholoog Eugene Gendlin Ph.D. was degene die het focusproces naar zijn zeggen ‘ontdekte’ bij mensen die van nature focussen. Omdat deze mensen opmerkelijk snellere resultaten boekten bij psychologische hulpverlening, is Gendlin dat proces nader gaan bestuderen en beschrijven. Hij heeft het wereldwijd uitgedragen. Voor zijn ontwikkelingen van de experientiele psychotherapie is Gendlin meerdere keren onderscheiden door de 'The American Psycological Association'.
Het door Gendlin en zijn vrouw Mary Hendricks opgerichte The International Focusing Institute (TIFI) is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie die het focussen in zowel wetenschappelijke als bredere kring verspreidt. Zie www.focusing.org.

Literatuur
Links