Webdesign: Maït&eaccute; Webcreations

Focusing

Wat is Focusing?

Literatuur

Voor een eerste kennismaking met Focusing:
'Focussen, de kracht van innerlijk luisteren'
Erna de Bruijn
Lannoo
ISBN 978 94 014 1765 5

‘Focusing’
Eugene T. Gendlin
PH.D Bantam Books. ISBN 0 553 27833 9
Nederlandse vertaling:‘Focussen, gevoel en je lijf’
ISBN 90 6020 328 3

‘De kracht van Focussen. Luisteren naar je lijf kan je leven veranderen’
Ann Weiser Cornell.
Nederlandse vertaling: Christine Langeveld m.m.v. Erna de Bruijn, Den Haag
ISBN 90 6020 776 9

‘De kunst van het luisteren. Communiceren met kinderen op school en thuis’
Erik Verliefde en Marta Stapert
ISBN 90 334 5299 5 177


Andere Nederlandstalige en Engelstalige focusliteratuur:
‘Focusing-oriented psychotherapy, a Manual of the Experiential Method’
Eugene T. Gendlin, Ph.D.
The Guilford Press, 1996.

‘Focussen en je dromen, Laat je lichaam je dromen interpreteren’
Eugene T. Gendlin, PH. D, 1991
Nederlandse vertaling: Dorine Duyster, Amsterdam
ISBN 90 6020 645 2

'Leven vanuit Liefde, een pad naar existentieel welzijn'
Mia Leijssen
Lannoo
ISBN 978 94 014 1154 7

‘Gids voor gesprekstherapie’
Mia Leijssen
De Tijdstroom, 1995

‘Tijd voor de ziel’
Mia Leijssen
Lannoo, Antwerpen.
ISBN 978-90-209-7596-3

‘Experiëntiële en kortdurende therapie geďntegreerd’
Bala Jason. Nederlandse vertaling: Wendelmoet van der Gugten en Nini de Graaff.
ISBN 90 6020 819 6

‘Biospirituality’
Peter A. Campbell & Edwin M. McMahon
Loyola University Press, Chicago, 1985.
ISBN 0 8294 0937 8

‘Droom en werkelijkheid in client-centered psychotherapy’
R. van Balen, M. Leijssen & G. Lietaer(red)
Acco ISBN 90 334 1358 2

‘Gene Gendlin aan het woord en aan het werk.Gesprekken over focussen, dromen en psychotherapie’
Johannes Wiltschko. Nederlandse vertaling: Erna de Bruijn m.m.v. Christine Langeveld, Den Haag.
Uitg. Focuscentrum DenHaag. www.focussen.nl

‘De Tijger ontwaakt. Traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie’
Peter Levine
Nederlandse vertaling: Hanneke Majoor
ISBN 978 90 6963 754 9

'Je eigen wijze lijf weet meer dan je denkt'
Dit artikel is verschenen in Psychoscriptum, het Kwartaalblad van de Onafhankelijke Beroeps-vereniging voor Psychosociaal Werkenden, jaargang 6, winter 2002

‘Het geven van een workshop Focussen. Een handleiding voor een presentatie van twee uur, eventueel aan te passen voor cursussen of presentaties van elke gewenste duur’
Joan Klagsbrun, Ph.D.
Nederlandse vertaling: Aukje Strandstra en Trees Cuijpers-Kessels (digitaal opvraagbaar bij de vertaalsters)

‘How the Living Forward knows which way to go’
Barbara Mc Gavin en Ann Weiser Cornell
verschenen in The Focusing Connection Vol. XVIII, No.6, november 2001
Nederlandse vertaling: Wilja Westerhof-Suringar en Karin Ruiter,
Herziene versie: Erna de Bruijn.
‘Hoe de ‘Living Forward’ Weet Waar Het Heen Moet’

De website van The Focusing Institute biedt een vrijwel compleet overzicht van Gendlins publicaties in de Gendlin Online Library (GOL). Deze zijn gratis te downloaden. Zie www.focusing.org/gendlin.

Links